Aktualności:

Zarząd Spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518163, NIP: 6762477873, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, w całości opłacony, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) i M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana).


Zalacznik 1

Zalacznik 2